ΕλληνικάEnglishShqipDeutschРусский
по Transposh - translation plugin for wordpress
 

Заземление ЭТАЖ

СВОЙСТВА готовы,,el,армированный,,el,выравнивающий цемент, который можно легко распределить, только добавляя воду,,el,благодаря своим реологическим свойствам,,el, ινοπλισμένο, επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα που μόνο με την προσθήκη νερού απλώνεται εύκολα (εικ. 1), λόγω των ρεολογικών του ιδιοτήτων. Необходимо создавать расы и алфавиты,,el,для любого пола,,el,Это не мешает трубопроводу,,el,не треснувший,,el (εικ. 2), για κάθε είδους επένδυση σε δάπεδα. Δεν αλλοιώνει τις σωληνώσεις, δε ρηγματώνεται, обладает высокой механической прочностью и устойчив к морозу и влаге,,el,Он классифицирован по категории C20-F4-A1 fl по EN,,el,Код EKEPY,,el,A / 2009,,el,ОСОБЕННОСТИ,,el. Κατατάσσεται στην κατηγορία C20-F4-A1 fl κατά ΕΝ 13813. (ΕΚΕΠΥ Κωδικός: 137Α/2009)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Χυτό, самовыравнивающийся раствор для выравнивания пола,,el,для толщины,,el,до 30 мм,,el,быстрая коагуляция и созревание без трещин,,el, για πάχη 3 έως 30mm, ταχείας πήξης και ωρίμανσης που δεν παρουσιάζει ρωγμές συρρίκνωσης. Он отличается высокой механической стойкостью к истиранию,,el,печаль и влияние,,el,сильная адгезия к любому минеральному субстрату,,el,и отличная реология,,el, την θλίψη και την κρούση, την ισχυρή πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρωμα, και την άριστη ρεολογία, обрабатываемость и долговечность,,el,Согласно EN,,el,обозначается как КТ,,el,C50-F15-П2,,cy,нивелирование,,el,волокнистый цементный раствор,,el,для слоев до толщины,,el. Σύμφωνα με το ΕΝ 13813 χαρακτηρίζεται ως CT: C50-F15-AR2.

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Χυτό, αυτοεπιπεδούμενο, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων, για στρώσεις πάχους έως και 10 mm, быстрая коагуляция и сушка,,el,который не показывает усадочные трещины,,el,Он отличается высокой стойкостью к истиранию,,el,печаль,,el,воздействие и дезинтеграция,,el, που δεν παρουσιάζει ρωγμές συρρίκνωσης. Διακρίνεται για τις υψηλές αντοχές του στις τριβές, την θλίψη, την κρούση και την αποσάθρωση, την ισχυρή πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρωμα, а также отличная обрабатываемость и долговечность,,el,обозначается C30-F6-A6f1,,el,СВОЙСТВА Готовая к использованию грунтовка без растворителя,,el,удобной для пользователя и безвредной для окружающей среды,,el. Σύμφωνα με το ΕΝ 13813 χαρακτηρίζεται ως C30-F6-A6fl.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Έτοιμο προς χρήση αστάρι χωρίς διαλύτες, φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον, на основе акриловых смол,,el,кварцевые агрегаты,,el,мм и специальные добавки,,el,Он отличается сильной адгезией, которая не подвергается воздействию периодической или постоянной влажности,,el, χαλαζιακά αδρανή κοκκομετρίας 0,1-1 mm και ειδικά πρόσθετα. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση που διατηρείται ανεπηρέαστη απο την περιοδική ή και συνεχή υγρασία, вибраций, сжатий и расширений поверхностей и времени прохождения,el. Το αστάρωμα με χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι DS-260 επιτρέπει σε νέες ή παλαιότερες ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες, να υποδεχθούν επίχριση με σοβά, όπως είναι ο λείος ή γραφιάτος, λευκός ή έγχρωμος, αδιάβροχος ελαστικός σοβάς HYDROSTOP PLASTER ELASTIC.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Έτοιμο προς χρήση αστάρι ειδικής ακρυλικής βάσης, χωρίς διαλύτες, με χαλαζιακά αδρανή, εμπλουτισμένο με βελτιωτικά πρόσθετα. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση ακόμη και σε πολύ λείες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντίσταση στα αλκάλια ενώ ταυτόχρονα δρα σαν φράγμα εισερχόμενης υγρασίας, προστατεύοντας την οικοδομή από ανεπιθύμητες ζημιές. Λόγω της δομής του δεν εμποδίζει τη διαπνοή των επιφανειών. Απαραίτητο για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των σοβάδων βασικής στρώσης, τυποποιημένων ή παραδοσιακών, σε επιφάνειες λείες ή ελάχιστα απορροφητικές.